Welkom op de website van Evangelisch Centrum de Aar. Wij zijn een evangelische gemeente in de wijk Zielhorst in Amersfoort. Als christenen geloven wij dat God voor ieder mens een uniek plan heeft. Hij heeft je gemaakt en Hij is dan ook degene die weet waarvoor je bent gemaakt. Als gemeente zijn wij geroepen om de gaven en talenten die mensen met zich meedragen tot ontwikkeling te brengen.

Locatie samenkomsten

‘t Middelpunt

‘t Middelpunt

Preek van afgelopen zondag

Rechtvaardig leven (2)

In deze preek gaan we verder in op rechtvaardig leven. De bijbel en met name Paulus is uitermate duidelijk over de status van een wederomgeboren kind van God, namelijk die van een rechtvaardige! Jij bent rechtvaardig gemaakt door God, doordat Jezus jouw zonden heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Het gevolg zou moeten zijn […]