ANBI

Evangelisch Centrum de Aar is een door ANBI erkend kerkgenootschap.
Dit betekent dat jouw geregistreerde giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn.
Hieronder vind je een overzicht met onze financiële gegevens:

Algemene gegevens
Cijfers 2016
Cijfers 2017
Cijfers 2018