Posts door ECDA

Nederigheid is niet voor watjes

Wanneer we denken aan een nederig persoon, dan denken we vaak aan iemand die slaafs doet wat hem opgedragen wordt. Het is een persoon die zich alles laat gezeggen en geen ruggengraat lijkt te hebben. Het zal je misschien verbazen, maar dit heeft helemaal niets met nederigheid te maken zoals God die van ons vraagt. […]

Hoe krijg ik inzicht en verstand?

Inzicht en verstand zijn belangrijke ingrediënten om succesvol te zijn in het leven. Een studie of een opleiding kan je aardig op weg helpen, maar zijn niet bepalend voor het al dan niet succesvol zijn. Er zijn mensen met een universitaire opleiding die maar geen werk kunnen vinden en er zijn mensen die de middelbare […]

Onverdiende gunst

In de maatschappij van nu is het heel normaal om te krijgen waar je recht op hebt. Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je betaald hoort te worden voor het werk dat je verricht, of dat je gecompenseerd wordt als jou onrecht aangedaan is.Deze “loon naar werken” mentaliteit is helaas ook de kerk binnen geslopen.“Als ik […]

Neem waardig deel aan het avondmaal

Het zou kunnen dat deze woorden “neem waardig deel aan het avondmaal” een naar gevoel bij je oproept. Vroeger in de kerk riep onze dominee de gemeente leden op om de week voorafgaand aan het avondmaal jezelf te onderzoeken en om iedere zonde voor de Heer te belijden. Naar zijn zeggen kon je alleen op […]

De relatie tussen dankbaarheid en gezondheid

Dankbaarheid en gezondheid lijken in eerste instantie geen relatie met elkaar te hebben. Toch staat in Spreuken 14:30 de volgende tekst:    Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. In deze tekst kun je voor afgunst ook “ondankbaarheid” lezen. We leven in een tijd waarin veel […]

Wandel op de hoge wegen

“Je weet nooit wat God gaat doen”, ken je die uitspraak? Veel christenen geloven in een almachtig God die alles kan doen “wat Hem behaagt”. Alhoewel ik de almacht van God absoluut niet in twijfel wil trekken, geloof ik niet in een God die alles kan doen. De basis voor die gedachte vind je in […]

Gratis gezondheid

De tekst voor deze maand gaat over gratis gezondheid. In de maatschappij waarin we leven moet overal voor worden betaald, ook de verzekering voor onze gezondheid kost geld. Dat dit in vroeger tijd niet anders was kunnen we lezen in het verhaal van de bloedvloeiende vrouw in Lukas 8:43-38. En een vrouw die al twaalf […]