Bijbeltekst van de maand

Jozua 1:8 “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.”
Dus, ga jij voorspoedig zijn en verstandig handelen?

Speelt Jezus een rol in jouw leven??

Wat zou jij antwoorden, als je deze vraag voorgelegd krijgt? Iemand stelde mij deze vraag toen ik een tijdje geleden met mijn vrouw in Amersfoort aan het winkelen was. We liepen langs een kraampje met christelijke boeken toen een vriendelijke man ons aansprak en vroeg: “Speelt Jezus een rol in uw leven?” Mijn antwoord was […]

Spréék tegen je berg!!!!

In Markus hoofdstuk elf lezen we het verhaal van de verdorde vijgenboom. Jezus is met zijn discipelen onderweg en Hij had honger. Toen Hij in de verte een vijgenboom zag staan ging Hij daarheen om vijgen te plukken. Toen er geen vijgen aan de boom bleken te zitten vervloekte Hij de boom en zijn discipelen […]

Op zoek naar echte vrede?

Veel mensen zijn op zoek naar vrede en iedereen heeft wel een idee hoe je in vrede kunt leven. Voor de een is vrede het ontbreken van geweld voor de ander is het rust in de financiën, gezondheid, of gewoon rust in huis. Wanneer je in de bijbel in het Oude Testament het woord “vrede” […]

Waar is jouw hart?

Je met hart en ziel ergens voor inzetten. Die uitdrukking ken je vast wel. In de bijbel wordt ook vaak gesproken over ons hart, zoals in Spreuken 4:23     “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” Dit betekent dat daar waar je nu staat in […]

Helemaal klaar met jezelf.

Heb je dat wel eens? Je hebt jezelf iets voorgenomen om te doen en je doet het niet. Of je hebt jezelf voorgenomen om iets niet meer te doen, maar je kunt het niet laten? Dit is precies het effect dat de wet op ons heeft. De wet zegt ons wat we niet mogen doen, […]

Jij hoeft niet zelf te vechten!

Een van mijn favoriete verhalen is het verhaal van koning Josafat in 2 Kronieken 20. In het kort komt het hierop neer. Josafat krijgt een onwaarschijnlijk grote vijandige legermacht tegenover zich. Diverse volken spannen samen om hem en het volk van God te vernietigen. Wanneer Josafat angstig God zoekt, antwoord God bij monde van Jahaziël […]

Álles is mogelijk in 2018

We hebben 2017 achter ons gelaten en zijn met een nieuw jaar gestart. Vol verwachting kijken we uit naar wat dit jaar ons gaat brengen en misschien heb je wel goede voornemens om er een geweldig jaar van te maken. Helaas verdwijnen goede voornemens vaak al na een paar in de prullenbak en leven we […]

Eerst horen dan geloven

Je hoort wel eens zeggen: “Eerst zien dan geloven“, maar dat is niet hoe geloof werkt. Het volk Israël dat uit Egypte is getrokken naar het beloofde land vind ik hier een ultiem voorbeeld van. God had hen uit Egypte geleid, nadat Hij machtige wonderen en tekenen had gedaan, Hij had de Schelfzee voor hen […]

November: Dien jij God of geld?

In de bijbel staat het dienen van mammon voor het feit dat geld de belangrijkste plaats in je leven inneemt. Het is fout om te veronderstellen, dat alleen rijke mensen het risico lopen om mammon te dienen. Wanneer jij je zorgen maakt, heeft dat vrijwel altijd met geld te maken en ook dat is het […]

Oktober: De beperkte almacht van God

Vroeger leerde ik op school, dat God almachtig is, dus wat Hij wil dat gebeurt en daar doet niemand iets aan. Als jij dat ook gelooft, dan kan de volgende tekst nogal shockeren. Psalm 78:41 Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël. “Wát” kun je nu denken; […]