Je komt niet in de hel vanwege zonde, maar ook niet in de hemel door goede daden.

“Is dit wel bijbels?”, hoor ik je denken. Ik kan je gerust stellen, dit staat absoluut in de bijbel. Niet in deze bewoording natuurlijk, maar je moet begrijpen dat zonde geen issue is voor God. Als God jou naar de hel zou sturen vanwege je zonde dan zou Hij niet rechtvaardig zijn. Jouw zonden zijn namelijk al bestraft in het lichaam van Jezus Christus tweeduizend jaar geleden. De enige voorwaarde om in de hemel vind je in Romeinen 10:9
        Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
        zult u zalig (behouden) worden.
Dus door te erkennen dat Jezus jouw Heer is en geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt zorgt voor jouw redding. Er wordt met geen woord over zonden of goede daden gerept.

Ik weet uit ervaring, dat dit een struikelblok is voor heel veel mensen, vooral christenen. Wij kunnen maar niet begrijpen dat onze zonden er geen invloed op hebben waar wij de eeuwigheid door zullen brengen. Dit komt doordat wij in een maatschappij leven, waarin “voor wat, hoort wat” de norm is. Als ik als zelfstandige besluit om niet te werken, krijg ik ook geen geld. Als je op school niet je best doet, haal je ook geen goede cijfers. En in het verlengde daarvan denken we dat als we zondigen wij dus niet in de hemel komen. Mis, helemaal mis. Jezus heeft de straf voor jouw en mijn zonden gedragen aan het kruis van Golgotha. Daardoor kon Hij ons redden van de eeuwige scheiding van God.
In Hebreeën 8:12 kun je lezen dat God nooit meer aan onze zonden zal denken. Het staat er zelfs met een bijzonder krachtige ontkenning. In mijn woorden komt het hierop neer: “God zal nooit, op geen enkele manier, ooit nog aan onze zonden denken” En als Hij dat niet doet, waarom zou jij dat dan wel doen??
Dus, geloof in Jezus en leef in de vrijheid, kind van God. En laat de zonde niet langer over je heersen, want zij is van geen enkele betekenis meer.