Nederigheid is niet voor watjes

Wanneer we denken aan een nederig persoon, dan denken we vaak aan iemand die slaafs doet wat hem opgedragen wordt. Het is een persoon die zich alles laat gezeggen en geen ruggengraat lijkt te hebben. Het zal je misschien verbazen, maar dit heeft helemaal niets met nederigheid te maken zoals God die van ons vraagt. Als we willen weten wat nederigheid inhoudt kunnen we kijken naar het leven van Jezus. Hij was nederig toen Hij de bergrede hield, toen Hij de zieken genas, toen Hij de doden opwekte en toen Hij gekruisigd werd. Maar Hij was óók nederig toen Hij tekeer ging tegen de schriftgeleerden en toen Hij de geldwisselaars uit de tempel joeg.
Je begijpt al dat nederigheid niet inhoudt dat jij je als een watje moet gedragen, dat is niet wat God van ons vraagt! Bijbelse nederigheid houdt in dat we doen wat God van ons vraagt, zonder daar vraagtekens bij te plaatsen.
Bijbelse nederigheid houdt in dat we de bijbel geloven en in lijn spreken met wat de bijbel zegt. Dit betekent, dat God je Hemelse Vader noemen, nederig is. Erkennen dat je Jezus nodig hebt, nederig is. Jezelf niet langer een zondaar noemen , maar een rechtvaardige, nederig is.
Het blijft hier niet bij, omdat een nederige houding ook nog een loon tot gevolg heeft. Dit kunnen we lezen in Spreuken 22:4
Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN –
is rijkdom, eer en leven.


Wanneer je dit eenmaal doorhebt, zul je ontdekken dat een nederige houding jou bevrijdt van zelfzucht en je afhankelijk maakt van God. Dus bedenk, nederigheid is niet voor watjes! Be blessed 🙂