Preken

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”
Dus luister, leer en leef in het overvloedige leven dat God voor je heeft.

Leven of overleven

Wanneer je niet weet waar iets voor dient, is verkeerd gebruik onvermijdelijk. Dit geldt ook voor het leven. Als je het doel voor je leven niet kent, zul je altijd naar het antwoord blijven zoeken op die ene vraag: “Waarom besta ik eigenlijk”. De filosofie probeert hier een antwoord op te geven, maar dat is […]

Leven en overvloed (inleiding)

Vandaag starten we met een nieuw thema: “Leven en overvloed”.Overvloed Gods manier van doen die je overal in de schepping terugvindt. Een voorbeeld hiervan is dat één zaadje een plant voortbrengt die op zijn beurt weer meerdere zaadjes voortbrengt. Zo ontdek je zowel in de schepping als in de bijbel Wie God is, namelijk El […]

Leven zonder angst (2)

Vanochtend kijken we aan de hand van het leven van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, hoe wij net als hij zonder angst kunnen leven. Aanvankelijk vreesde hij voor zijn leven, omdat zijn opa Saul gestorven was in de strijd en normaal gesproken alle familieleden van de koning gedood werden.Mefiboseth wist niet van het verbond dat […]

Leven zonder angst (1)

Angst is meestal een slechte raadgever, dat is algemeen bekend. Maar angst is meer dan dat. Het is een geestelijk principe wat op precies dezelfde manier werkt als geloof. Net zoals geloof zaken in het positieve tot stand brengt op basis van het geopenbaarde Woord, zal angst zaken in het negatieve tot stand brengen op […]

Kom in de rust (3)

In deze derde en laatste preek over “Kom in de rust” willen we drie vragen beantwoorden. Ten eerste de vraag “Ben ik in de rust”, dan de vraag “Hoe kom ik in de rust” en tenslotte de vraag “Wat is het effect van rust”.Bijbelse rust is een fenomeen dat de wereld niet kent en er […]

Kom in de rust (2)

God vindt het belangrijk dat wij als Zijn kinderen in de rust zijn. Als kind van God hoor jij een leven zonder problemen te hebben. Nu hoor ik je denken “Een leven zonder problemen? Maar dat kan toch niet?” Vanuit werelds perspectief is het onmogelijk, maar voor een kind van God niet!Problemen worden namelijk niet […]

Kom in de rust (1)

We leven in een tijd waarin agressie en onrust steeds vaker de kop opsteken. Veel mensen willen niets missen en het maximale uit het leven halen. Dit zorgt voor gejaagdheid en onrust dat zich niet zelden uit in agressief gedrag. Zelf de vakantieperiode kent vakantiestress en is verantwoordelijk voor 9% van de echtscheidingen.In deze preekserie […]