Preken

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”
Dus luister, leer en leef in het overvloedige leven dat God voor je heeft.

Ongeloof, de vijand van geloof (2)

In deel 2 van “Ongeloof, de vijand van geloof” gaan we kijken waar ongeloof vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. Het is van groot belang dat wij ons realiseren, dat geloof nooit het probleem is. Geloof is in het leven van een wedergeboren kind van God meestal aanwezig.Als jij in een samenkomst bent […]

Ongeloof, de vijand van geloof (1)

Ongeloof is niet het ontbreken van geloof, maar een tegenwerkende, geloof ondermijnende kracht. Nadat we ons eerst met geloof hebben bezig gehouden nemen we nu de vijand van geloof onder de loep.Niet alleen wij hebben daar last van, maar ook Jezus had hier last van. Hij kon in Nazareth immers niet veel wonderen doen vanwege […]

Pinksteren 2019

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, waarin God ín de mens is komen wonen. Luister deze preek, om te horen waarvoor je de Heilige Geest nodig hebt. En Hij wil ook in jouw komen wonen, je hoeft het maar te vragen. Zoals in Jezus zegt: ‘hoeveel te meer zal de hemelse […]

Wet van geloof (4)

Inmiddels hebben we aardig wat geleerd over deze wet van geloof. Eén van de aspecten is, dat geloof ontstaat door het horen van het Woord. Hoé je luistert is vervolgens bepalend of je ooit resultaat zult behalen. In deze preek wordt uitleg gegeven aan de gelijkenis van de zaaier en de vier soorten grond. Als […]

Wet van geloof (3)

In deze derde preek over geloof gaat het erover hoe we geloof krijgen.Een bekende uitdrukking is “Eerst zien, dan geloven”, maar werkt dit echt zo? Als je in het Oude Testament naar het volk Israël kijkt wat door God uit Egypte bevrijd is, kun je daar je vraagtekens bij zetten. Stel je eens voor, Egypte […]

Wet van geloof (2)

Vanochtend maken we een start met de definitie van geloof zoals staat in Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet“. Dit betekent dat het begint met hoop. Hoop in bijbelse zin betekent “verwachting”, of “droom”.De opdracht aan […]

Wet van geloof (1)

Net als denken en spreken werkt geloof ook volgens wetmatigheden. Iedereen heeft dezelfde maat van geloof ontvangen en is in staat om elk wonder dat nodig is tot stand te brengen. Of dit ook gebeurt hangt af van de mate waarin jij je geloof ontwikkeld. We hopen dat deze preek bijdraagt aan jouw geestelijke ontwikkeling […]