Preken

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”
Dus luister, leer en leef in het overvloedige leven dat God voor je heeft.

Wet van geloof (2)

Vanochtend maken we een start met de definitie van geloof zoals staat in Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet“. Dit betekent dat het begint met hoop. Hoop in bijbelse zin betekent “verwachting”, of “droom”.De opdracht aan […]

Wet van geloof (1)

Net als denken en spreken werkt geloof ook volgens wetmatigheden. Iedereen heeft dezelfde maat van geloof ontvangen en is in staat om elk wonder dat nodig is tot stand te brengen. Of dit ook gebeurt hangt af van de mate waarin jij je geloof ontwikkeld. We hopen dat deze preek bijdraagt aan jouw geestelijke ontwikkeling […]

Spreek zoals God spreekt

Jouw woorden hebben kracht en dat is niet zo verwonderlijk, omdat je geschapen bent naar Gods beeld. Jezus Zelf legt ons uit hoe dit werkt in Markus 11:23. Hij zegt dat er zal gebeuren wat jij zegt, als je het in geloof spreekt. Dit is een geestelijke wet die we in ons voordeel kunnen gebruiken. […]

Denk onbeperkt!

Je kunt niets bewust doen zonder daar eerst over nagedacht te hebben. Het is dus eerst denken en dan doen. Om te kunnen functioneren in Gods Koninkrijk is het belangrijk dat jij niet beperkt bent in je denken. God is niet op zoek naar mensen die vol zijn van zichzelf en hun bekwaamheden. God kan […]

Pasen, de schuld is betaald!

Vandaag vieren we pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Hij heeft voor jou en mij een schuld betaald die wij nooit hadden kunnen betalen. En doordat Hij dat voor heeft gedaan kun je het leven leven zoals God dat heeft bedoeld. Een leven vol van zegen en voorspoed en vrij van ziekte, angst […]