God eerst

Leven zonder angst (2)

Vanochtend kijken we aan de hand van het leven van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, hoe wij net als hij zonder angst kunnen leven. Aanvankelijk vreesde hij voor zijn leven, omdat zijn opa Saul gestorven was in de strijd en normaal gesproken alle familieleden van de koning gedood werden.Mefiboseth wist niet van het verbond dat […]

Ongeloof, de vijand van geloof (2)

In deel 2 van “Ongeloof, de vijand van geloof” gaan we kijken waar ongeloof vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. Het is van groot belang dat wij ons realiseren, dat geloof nooit het probleem is. Geloof is in het leven van een wedergeboren kind van God meestal aanwezig.Als jij in een samenkomst bent […]

Ongeloof, de vijand van geloof (1)

Ongeloof is niet het ontbreken van geloof, maar een tegenwerkende, geloof ondermijnende kracht. Nadat we ons eerst met geloof hebben bezig gehouden nemen we nu de vijand van geloof onder de loep.Niet alleen wij hebben daar last van, maar ook Jezus had hier last van. Hij kon in Nazareth immers niet veel wonderen doen vanwege […]

Wet van geloof (4)

Inmiddels hebben we aardig wat geleerd over deze wet van geloof. Eén van de aspecten is, dat geloof ontstaat door het horen van het Woord. Hoé je luistert is vervolgens bepalend of je ooit resultaat zult behalen. In deze preek wordt uitleg gegeven aan de gelijkenis van de zaaier en de vier soorten grond. Als […]

Wet van geloof (3)

In deze derde preek over geloof gaat het erover hoe we geloof krijgen.Een bekende uitdrukking is “Eerst zien, dan geloven”, maar werkt dit echt zo? Als je in het Oude Testament naar het volk Israël kijkt wat door God uit Egypte bevrijd is, kun je daar je vraagtekens bij zetten. Stel je eens voor, Egypte […]

Wet van geloof (2)

Vanochtend maken we een start met de definitie van geloof zoals staat in Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet“. Dit betekent dat het begint met hoop. Hoop in bijbelse zin betekent “verwachting”, of “droom”.De opdracht aan […]

Spreek zoals God spreekt

Jouw woorden hebben kracht en dat is niet zo verwonderlijk, omdat je geschapen bent naar Gods beeld. Jezus Zelf legt ons uit hoe dit werkt in Markus 11:23. Hij zegt dat er zal gebeuren wat jij zegt, als je het in geloof spreekt. Dit is een geestelijke wet die we in ons voordeel kunnen gebruiken. […]

Denk onbeperkt!

Je kunt niets bewust doen zonder daar eerst over nagedacht te hebben. Het is dus eerst denken en dan doen. Om te kunnen functioneren in Gods Koninkrijk is het belangrijk dat jij niet beperkt bent in je denken. God is niet op zoek naar mensen die vol zijn van zichzelf en hun bekwaamheden. God kan […]