Samenkomsten door Arjan de Vree (Pagina 2)

In Jezus

Vandaag gaat de preek over het zijn “in Jezus”. In de preek wordt uitgelegd dat Jezus in de Vader is en de Vader in Jezus. In verlengde daarvan roept Jezus ons op om in Hem te zijn, zoals Hij in ons is. Dan pas kun je werkelijk vrucht dragen voor Hem. Het zijn immers niet […]