Samenkomsten door Ed van Loenen

Kom in de rust (3)

In deze derde en laatste preek over “Kom in de rust” willen we drie vragen beantwoorden. Ten eerste de vraag “Ben ik in de rust”, dan de vraag “Hoe kom ik in de rust” en tenslotte de vraag “Wat is het effect van rust”.Bijbelse rust is een fenomeen dat de wereld niet kent en er […]

Kom in de rust (2)

God vindt het belangrijk dat wij als Zijn kinderen in de rust zijn. Als kind van God hoor jij een leven zonder problemen te hebben. Nu hoor ik je denken “Een leven zonder problemen? Maar dat kan toch niet?” Vanuit werelds perspectief is het onmogelijk, maar voor een kind van God niet!Problemen worden namelijk niet […]

Kom in de rust (1)

We leven in een tijd waarin agressie en onrust steeds vaker de kop opsteken. Veel mensen willen niets missen en het maximale uit het leven halen. Dit zorgt voor gejaagdheid en onrust dat zich niet zelden uit in agressief gedrag. Zelf de vakantieperiode kent vakantiestress en is verantwoordelijk voor 9% van de echtscheidingen.In deze preekserie […]

Ongeloof, de vijand van geloof (2)

In deel 2 van “Ongeloof, de vijand van geloof” gaan we kijken waar ongeloof vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. Het is van groot belang dat wij ons realiseren, dat geloof nooit het probleem is. Geloof is in het leven van een wedergeboren kind van God meestal aanwezig.Als jij in een samenkomst bent […]

Ongeloof, de vijand van geloof (1)

Ongeloof is niet het ontbreken van geloof, maar een tegenwerkende, geloof ondermijnende kracht. Nadat we ons eerst met geloof hebben bezig gehouden nemen we nu de vijand van geloof onder de loep.Niet alleen wij hebben daar last van, maar ook Jezus had hier last van. Hij kon in Nazareth immers niet veel wonderen doen vanwege […]

Wet van geloof (4)

Inmiddels hebben we aardig wat geleerd over deze wet van geloof. Eén van de aspecten is, dat geloof ontstaat door het horen van het Woord. Hoé je luistert is vervolgens bepalend of je ooit resultaat zult behalen. In deze preek wordt uitleg gegeven aan de gelijkenis van de zaaier en de vier soorten grond. Als […]

Wet van geloof (3)

In deze derde preek over geloof gaat het erover hoe we geloof krijgen.Een bekende uitdrukking is “Eerst zien, dan geloven”, maar werkt dit echt zo? Als je in het Oude Testament naar het volk Israël kijkt wat door God uit Egypte bevrijd is, kun je daar je vraagtekens bij zetten. Stel je eens voor, Egypte […]

Wet van geloof (2)

Vanochtend maken we een start met de definitie van geloof zoals staat in Hebreeën 11:1 “Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet“. Dit betekent dat het begint met hoop. Hoop in bijbelse zin betekent “verwachting”, of “droom”.De opdracht aan […]

Wet van geloof (1)

Net als denken en spreken werkt geloof ook volgens wetmatigheden. Iedereen heeft dezelfde maat van geloof ontvangen en is in staat om elk wonder dat nodig is tot stand te brengen. Of dit ook gebeurt hangt af van de mate waarin jij je geloof ontwikkeld. We hopen dat deze preek bijdraagt aan jouw geestelijke ontwikkeling […]

Spreek zoals God spreekt

Jouw woorden hebben kracht en dat is niet zo verwonderlijk, omdat je geschapen bent naar Gods beeld. Jezus Zelf legt ons uit hoe dit werkt in Markus 11:23. Hij zegt dat er zal gebeuren wat jij zegt, als je het in geloof spreekt. Dit is een geestelijke wet die we in ons voordeel kunnen gebruiken. […]