Samenkomsten door Ed van Loenen

De allerbeste Vader

Op deze Vaderdag staan staan we stil bij het feit dat God een Vader voor ons wil zijn. Helaas hebben velen van ons niet zo’n geweldig beeld van een vader. Dit kan komen, doordat hun aardse vader niet het schoolvoorbeeld was van hoe een vader zou moeten zijn. In onze relatie met God kan dat […]

Jezus alleen…

Als kinderen van God zijn we soms geneigd om heel veel voor God te doen. Op zich is daar niets mis mee, zolang we ons maar realiseren dat we daar geen rechten aan kunnen ontlenen. Als je voor een wonder in geloof staat kun je niet naar God gaan en zeggen: “Ik heb nu al […]

Wandel in je bestemming

Kun jij zeggen dat jij wandelt in het plan van God voor je leven? Als dat niet het geval is leef je niet met het volle potentieel dat God je heeft gegeven. Je bent dan als een bal in een flipperkast die “poing”, “poing”, “poing” doet en geen idee heeft waar hij uitkomt. Jij bent […]

Geef de Heilige Geest de ruimte

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. Heel veel christenen hebben ooit de Heilige Geest ontvangen, maar gaan nog vaak hun eigen weg. We hebben het nodig om door de Heilige Geest geleid te worden om de opdracht die Jezus aan ons gegeven heeft te kunnen vervullen. Het gaat hier niet […]

Maak je geen zorgen (2)

Sommige mensen hebben het altijd over de problemen waar ze mee te kampen hebben, maar wanneer is iets echt een probleem?Werkeloos worden bijvoorbeeld, is voor de één een probleem terwijl het voor een ander juist een mooi moment is voor een nieuwe stap.Problemen worden niet veroorzaakt door je omstandigheden, maar door hoe jij omgaat met […]

Maak je geen zorgen (1)

In deze tijd van corona crisis maken veel mensen zich zorgen. Als je een kind van God bent dan mág jij je geeneens zorgen maken. Dit is de nadrukkelijke boodschap van Jezus in Mattheüs 6. Je hebt een hemelse Vader die onvoorwaardelijk veel van je houdt en voor je zorgt. In deze preek kijken we […]

Goddelijk gezond (5)

In deze vijfde en laatste preek met als titel “Goddelijk gezond” kijken we naar onze rol om gezond te blijven dan wel gezond te worden. Een sleuteltekst die wordt uitgelegd is Jakobus 4:7. Wanneer wij ons aan God onderwerpen én de duivel weerstaan, dan zal hij (de duivel) van ons wegvluchten. Ziekte komt niet bij […]

Goddelijk gezond (4)

In deze vierde preek staan we stil bij wat we al ontvangen hebben. Als kind van God zijn we uitgerust met arsenaal aan hemelse middelen die wij mogen gebruiken. Helaas laten heel veel christenen die links liggen omdat ze niet precies begrijpen wat de bedoeling is. Dat is jammer, vind je niet? Als kind van […]

Pasen maakt alles anders

Vandaag vieren we pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Pasen is het begin van een nieuw tijdperk waarin mensen opnieuw de gunst van God kunnen ervaren. Niet langer kijkt God naar wat jij verkeerd hebt gedaan, maar Hij kijkt naar het offer dat Jezus voor jou heeft gebracht. Dit maakt dat jij kunt […]

Goddelijk gezond (3)

In deze derde preek kijken we naar de manieren waarop Jezus mensen genas. Een onmisbaar element in de bediening van Jezus was geloof. Wanneer Hij het niet aantrof bij de persoon die genezing nodig had dan daagde Hij die persoon uit om b.v. met modder op zijn ogen enkele kilometers te lopen om zich in […]