Samenkomsten door Ed van Loenen

God geleid leven (3)

Je kunt niet optimaal leven, totdat je God de leiding over je leven geeft. Een leven waar God de leiding heeft is niet een zweverig, maar juist een avontuurlijk leven. Hij gaat je brengen op plaatsen, die je zelf misschien niet gekozen hebt en je uitdagen op gebieden waar jouw gaven en talenten liggen. De […]

God geleid leven (2)

Voordat je werkelijk je leven aan God durft toe te vertrouwen en het stuur overgeeft aan Hem, zul je eerst een intieme relatie met Hem moeten hebben. Jij bent degene die bepaalt hoe hecht en echt deze relatie is.Jouw hemelse Vader wil namelijk niets liever dan jou in Zijn armen sluiten.We hopen dat deze preek […]

God geleid leven (1)

Vandaag starten we een preekserie over God geleid leven. Joh. 10:10 zegt dat Jezus is gekomen om ons leven te geven én overvloed. Het gaat hier over “leven” volgens Gods definitie. In deze eerste preek staan we stil bij wat de definitie van “leven” is en wat dit inhoudt.Veel zegen bij het luisteren.

Jouw beetje is genoeg voor overvloed

Aan de hand van het verhaal van Elia en de weduwe in het oude testament en het verhaal van de wonderbare spijziging in het nieuwe testament komen we tot een belangrijke conclusie. God heeft een overvloed voor jou klaar liggen, mits je bereid bent om jouw kleine beetje aan Hem over te geven. We hopen […]

God of geld (2)

Wist je dat het Gods wil is dat jij voorspoedig bent en geen gebrek hebt. Het evangelie houdt onder andere “goed nieuws voor de armen” in. Wat kan dat anders zijn dan Gods rijke voorziening?Maar het is óók Gods wil dat jij een gezonde relatie met geld hebt. Het is Zijn wil voor jou, dat […]

God of geld

Door het thema “Leven en overvloed” zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden en denken dat dit een doel in je leven zou moeten zijn.Veel mensen willen zo snel mogelijk hun schaapjes op het droge hebben,zodat ze financieel onafhankelijk zijn. Dit is niet het soort overvloed dat God voor ons in petto heeft. […]

Leven of overleven

Wanneer je niet weet waar iets voor dient, is verkeerd gebruik onvermijdelijk. Dit geldt ook voor het leven. Als je het doel voor je leven niet kent, zul je altijd naar het antwoord blijven zoeken op die ene vraag: “Waarom besta ik eigenlijk”. De filosofie probeert hier een antwoord op te geven, maar dat is […]

Leven en overvloed (inleiding)

Vandaag starten we met een nieuw thema: “Leven en overvloed”.Overvloed Gods manier van doen die je overal in de schepping terugvindt. Een voorbeeld hiervan is dat één zaadje een plant voortbrengt die op zijn beurt weer meerdere zaadjes voortbrengt. Zo ontdek je zowel in de schepping als in de bijbel Wie God is, namelijk El […]

Leven zonder angst (2)

Vanochtend kijken we aan de hand van het leven van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, hoe wij net als hij zonder angst kunnen leven. Aanvankelijk vreesde hij voor zijn leven, omdat zijn opa Saul gestorven was in de strijd en normaal gesproken alle familieleden van de koning gedood werden.Mefiboseth wist niet van het verbond dat […]

Leven zonder angst (1)

Angst is meestal een slechte raadgever, dat is algemeen bekend. Maar angst is meer dan dat. Het is een geestelijk principe wat op precies dezelfde manier werkt als geloof. Net zoals geloof zaken in het positieve tot stand brengt op basis van het geopenbaarde Woord, zal angst zaken in het negatieve tot stand brengen op […]