Samenkomsten door Ed van Loenen

Vertrouw op God!

Vertrouwen op God lijkt een vanzelfsprekend iets voor een christen. Toch is niets minder waar, wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. De manier waarop we keuzes maken zegt iets over de mate waarin we God vertrouwen. God wil graag betrokken zijn in jouw leven en jou leiden op de weg die Hij voor je heeft. […]

Vlees of geest?

Ieder wedergeboren christen wil graag door God gebruikt worden. Jij wilt een geweldig instrument in Gods hand zijn, zodat mensen onder jouw handen genezen. Maar of dit verlangen gehonoreerd wordt hangt niet van God af maar van jou. Jij zult je moeten ontwikkelen tot een geestelijk volwassene voordat dit zich manifesteert. Deze preek is een […]

Pasen bevrijdt van “zelf”

Vandaag vieren we pasen, het feest van de opstanding van de Here Jezus. Door ons geloof in Hem weten we dat we rechtvaardig zijn gemaakt. We zijn dus niet langer zondaren, maar rechtvaardigen in Hem. Daarom is het goed om je te realiseren dat jij daar niets aan bij of af kunt doen. Je bent […]

Niet van deze wereld

Als kind van God leef je dan wel in deze wereld, maar ben je niet van deze wereld. Deze preek is bedoeld om je bewust te maken dat je niet in dezelfde divisie zit als je onbekeerde buurman. Jij heb autoriteit gekregen over de geestelijke wereld en wordt in de bijbel bestempeld als koning. De […]

Geef Gods Koninkrijk prioriteit

In Mat.6:31-33 geeft Jezus ons de opdracht om eerst Gods Koninkrijk te zoeken en Zijn gerechtigheid. Wat dit concreet betekent en wat het resultaat is, wordt in deze preek uit de doeken gedaan. Daarnaast zul je ontdekken dat de gemeente deel uitmaakt van het Koninkrijk en dat het jou ten goede komt als je daar […]

Het huwelijk, een Goddelijk ontwerp

Op deze laatste zondag in februari gaan we het huwelijk onder de loep nemen. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft in de bijbel is prachtig en mooi en wanneer we dit gestalte geven op basis van Zijn instructies kunnen we deze schoonheid ontdekken. We hopen, dat deze preek jou helpt om te leven vanuit […]

Gods grote liefde voor jou (2)

Vandaag gaan we verder met dit onderwerp. Het is zo belangrijk om te weten dat God onvoorwaardelijk van je houdt. David was een man naar Gods hart, omdat hij altijd bereid was om datgene te doen wat God van hem vroeg. Wanneer jij werkelijk overtuigt bent van de Gods grote liefde voor jou, dan wil […]

Gods grote liefde voor jou (1)

Februari is traditie getrouw de maand van relaties. We trappen af met de belangrijkste relatie in jouw leven, namelijk die met je hemelse Vader. Ons thema voor dit seizoen is: “Maak het verschil“, maar de mate waarin jij het verschil gaat maken, is de mate waarin jij Gods liefde voor jou begrijpt. Wees gezegend met […]

Dat had je niet gedacht!

In deze preek staan we stil bij het principe ons handelen een gevolg is van ons denken. Zonder dat we het vaak in de gaten hebben, heeft de wereld hier een grote invloed op. Dáárom staat er in Romeinen 12 vers 2 dat we alleen maar zullen veranderen wanneer we ons denken vernieuwen. We hopen, […]

Werkt mijn geloof wel? (5)

Vandaag de laatste preek in deze serie. Leer hoe de aar als houder van het koren symbool staat voor woorden. Jouw woorden bepalen in welke mate de manifestatie zichtbaar wordt. Vergeet niet om ook de opdracht te downloaden en vooral ook te doen! Be blessed