Samenkomsten door Ed van Loenen

God of geld (2)

Wist je dat het Gods wil is dat jij voorspoedig bent en geen gebrek hebt. Het evangelie houdt onder andere “goed nieuws voor de armen” in. Wat kan dat anders zijn dan Gods rijke voorziening?Maar het is óók Gods wil dat jij een gezonde relatie met geld hebt. Het is Zijn wil voor jou, dat […]

God of geld

Door het thema “Leven en overvloed” zou je op het verkeerde been gezet kunnen worden en denken dat dit een doel in je leven zou moeten zijn.Veel mensen willen zo snel mogelijk hun schaapjes op het droge hebben,zodat ze financieel onafhankelijk zijn. Dit is niet het soort overvloed dat God voor ons in petto heeft. […]

Leven of overleven

Wanneer je niet weet waar iets voor dient, is verkeerd gebruik onvermijdelijk. Dit geldt ook voor het leven. Als je het doel voor je leven niet kent, zul je altijd naar het antwoord blijven zoeken op die ene vraag: “Waarom besta ik eigenlijk”. De filosofie probeert hier een antwoord op te geven, maar dat is […]

Leven en overvloed (inleiding)

Vandaag starten we met een nieuw thema: “Leven en overvloed”.Overvloed Gods manier van doen die je overal in de schepping terugvindt. Een voorbeeld hiervan is dat één zaadje een plant voortbrengt die op zijn beurt weer meerdere zaadjes voortbrengt. Zo ontdek je zowel in de schepping als in de bijbel Wie God is, namelijk El […]

Leven zonder angst (2)

Vanochtend kijken we aan de hand van het leven van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, hoe wij net als hij zonder angst kunnen leven. Aanvankelijk vreesde hij voor zijn leven, omdat zijn opa Saul gestorven was in de strijd en normaal gesproken alle familieleden van de koning gedood werden.Mefiboseth wist niet van het verbond dat […]

Leven zonder angst (1)

Angst is meestal een slechte raadgever, dat is algemeen bekend. Maar angst is meer dan dat. Het is een geestelijk principe wat op precies dezelfde manier werkt als geloof. Net zoals geloof zaken in het positieve tot stand brengt op basis van het geopenbaarde Woord, zal angst zaken in het negatieve tot stand brengen op […]

Kom in de rust (3)

In deze derde en laatste preek over “Kom in de rust” willen we drie vragen beantwoorden. Ten eerste de vraag “Ben ik in de rust”, dan de vraag “Hoe kom ik in de rust” en tenslotte de vraag “Wat is het effect van rust”.Bijbelse rust is een fenomeen dat de wereld niet kent en er […]

Kom in de rust (2)

God vindt het belangrijk dat wij als Zijn kinderen in de rust zijn. Als kind van God hoor jij een leven zonder problemen te hebben. Nu hoor ik je denken “Een leven zonder problemen? Maar dat kan toch niet?” Vanuit werelds perspectief is het onmogelijk, maar voor een kind van God niet!Problemen worden namelijk niet […]

Kom in de rust (1)

We leven in een tijd waarin agressie en onrust steeds vaker de kop opsteken. Veel mensen willen niets missen en het maximale uit het leven halen. Dit zorgt voor gejaagdheid en onrust dat zich niet zelden uit in agressief gedrag. Zelf de vakantieperiode kent vakantiestress en is verantwoordelijk voor 9% van de echtscheidingen.In deze preekserie […]

Ongeloof, de vijand van geloof (2)

In deel 2 van “Ongeloof, de vijand van geloof” gaan we kijken waar ongeloof vandaan komt en wat je ertegen kunt doen. Het is van groot belang dat wij ons realiseren, dat geloof nooit het probleem is. Geloof is in het leven van een wedergeboren kind van God meestal aanwezig.Als jij in een samenkomst bent […]