Samenkomsten door Ed van Loenen

Overvloed (2)

God is een God van overvloed en jij bent geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Overvloed in jouw leven hoort vanzelfsprekend te zijn, maar niet volgens de definitie van de wereld. In de bijbelse definitie van overvloed hoort geld jouw dienaar te zijn en niet jouw meester. Luister deze preek en stel jezelf de vraag […]

Overvloed (1)

God is een God van overvloed. Denk er maar eens aan hoe Hij het paradijs schiep, daar twee mensen in plaatste omringd door een grote hoeveelheid bomen. Adam en Eva hadden géén gebrek in het paradijs. God wil niet alleen dat jij genoeg hebt, maar dat Hij jou kan gebruiken als Zijn distributiecentrum. Mag God […]

God en geld (2)

Deze preek gaat verder in op het onderwerp getiteld “God en geld”. Jezus zegt dat we niet God én mammon kunnen dienen, maar dat het of/of is. Als je deze preek luistert bestaat de kans dat je erachter komt , dat je toch deels mammon dient. Zie dat dan niet als veroordeling, maar gebruik de […]

God en geld (1)

Dien jij mammon? “Nee natuurlijk niet” hoor ik je denken. Toch zegt Jezus in Mattheüs 6 dat als jij je zorgen maakt, je eigenlijk mammon dient. God wil dat jij de juiste relatie met geld hebt en dat jij geld hebt en geld niet jou. Geld is een geweldige dienaar maar een harde en slechte […]

Geef nooit op!!

Wanneer je in geloof staat voor iets wat je in je verbeelding hebt gezien (hoop) ben je goed op weg om datgene werkelijkheid te zien worden. Maar dan komt het er ook op aan om niet af te haken, maar om je geloof vast te houden. Daarom is de titel van deze preek “Geef nooit […]

De Heilige Geest en jij

Volgens de kerkelijke kalender zitten we in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De Here Jezus is naar de hemel gegaan en de discipelen zijn in Jeruzalem bij elkaar om te wachten op de Heilige Geest. Niet alleen de discipelen hadden de Heilige Geest nodig, maar ook jij en ik. We hebben Hem nodig om […]

Het loon van nederigheid

Nederigheid is een woord wat allerlei associaties op kan roepen, voor sommigen vooral negatieve. Toch is bijbelse nederigheid de houding die iedere christen zou moeten hebben. Nederigheid is zeggen wat de bijbel zegt en doen wat God van je vraagt. Wanneer jij dus ingaat tégen het Woord is dat feitelijke hoogmoed. Als een kind van […]

Vertrouw op God!

Vertrouwen op God lijkt een vanzelfsprekend iets voor een christen. Toch is niets minder waar, wanneer er keuzes gemaakt moeten worden. De manier waarop we keuzes maken zegt iets over de mate waarin we God vertrouwen. God wil graag betrokken zijn in jouw leven en jou leiden op de weg die Hij voor je heeft. […]

Vlees of geest?

Ieder wedergeboren christen wil graag door God gebruikt worden. Jij wilt een geweldig instrument in Gods hand zijn, zodat mensen onder jouw handen genezen. Maar of dit verlangen gehonoreerd wordt hangt niet van God af maar van jou. Jij zult je moeten ontwikkelen tot een geestelijk volwassene voordat dit zich manifesteert. Deze preek is een […]