Samenkomsten over Relatie maand

Het Woord, levensbelangrijk

De grootste bedreiging voor de kerk van vandaag is niet de invloed van de wereld, of andere religies. Het is zelfs niet de invloed van (sociale) media, maar is te vinden in de bijbel zelf in Hosea 4:6 Hierin zegt God “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is“. Helaas leven veel christenen met […]

Gelukkig én getrouwd

De preek vanochtend gaat over het huwelijk zoals de bijbel deze definieert en dat is de relatie tussen man en zijn vrouw. De overige relatievormen die we vandaag de dag in de maatschappij tegenkomen kunnen we op basis van de bijbel niet als “huwelijk” bestempelen. Toch is het goed om daar kennis van te nemen […]

Het huwelijk, een Goddelijk ontwerp

Op deze laatste zondag in februari gaan we het huwelijk onder de loep nemen. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft in de bijbel is prachtig en mooi en wanneer we dit gestalte geven op basis van Zijn instructies kunnen we deze schoonheid ontdekken. We hopen, dat deze preek jou helpt om te leven vanuit […]

Gods grote liefde voor jou (2)

Vandaag gaan we verder met dit onderwerp. Het is zo belangrijk om te weten dat God onvoorwaardelijk van je houdt. David was een man naar Gods hart, omdat hij altijd bereid was om datgene te doen wat God van hem vroeg. Wanneer jij werkelijk overtuigt bent van de Gods grote liefde voor jou, dan wil […]

Gods grote liefde voor jou (1)

Februari is traditie getrouw de maand van relaties. We trappen af met de belangrijkste relatie in jouw leven, namelijk die met je hemelse Vader. Ons thema voor dit seizoen is: “Maak het verschil“, maar de mate waarin jij het verschil gaat maken, is de mate waarin jij Gods liefde voor jou begrijpt. Wees gezegend met […]

Hoe is jouw relatie met het Woord?

In deze laatste preek over “relaties” gaat het over het Woord. De centrale vraag is “Hoe is jouw relatie met het Woord”. Leeft het Woord echt in je hart, of is het in je hoofd blijven steken. Wanneer het Woord werkelijk in je hart leeft, is succes onvermijdelijk. Veel zegen bij het luisteren.