Samenkomsten over Relatie maand

Overvloedig in liefde

In deze preek kijken we naar wat het effect van Gods liefde in ons leven zou moeten zijn. 1 Korinthe 13 laat zien welke kwaliteiten de liefde in ons leven zou moeten hebben, maar als ik naar mijzelf kijk weet ik dat ik tekort schiet. We hebben Gods agapè liefde nodig om dit hoofdstuk uit […]

Jij bent óók belangrijk

Deze derde preek in de relatiemaand gaat over jouw aandeel in relaties. Vaak laten we onze waarde bepalen door de maatschappij en onze omgeving. Deze leggen de lat aardig hoog door alle perfecte reclames, foto’s en beelden van perfecte mensen en hun perfecte levens. Daar tegenover staat God. De bijbel staat vol met verzen over […]

Relatie met het Woord

In 1 Petrus 5:8 kunnen we lezen dat satan rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Dit vers zegt mij dat niet iedereen die satan tegenkomt door hem verslonden kan worden. De vraag is wat er nu voor zorgt dat je wel of niet verslonden wordt? Het antwoord is: “Het […]

Overvloedige liefde

In de bijbel kun je lezen dat God van je houdt en dat is waar. Echter alleen met je hoofd weten dat God van je houdt is niet voldoende; je zult het met je hart moeten weten. In de bijbel lezen we dat Job leefde volgens de regels van de wet en een gezegend man […]

Het Woord, levensbelangrijk

De grootste bedreiging voor de kerk van vandaag is niet de invloed van de wereld, of andere religies. Het is zelfs niet de invloed van (sociale) media, maar is te vinden in de bijbel zelf in Hosea 4:6 Hierin zegt God “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is“. Helaas leven veel christenen met […]

Gelukkig én getrouwd

De preek vanochtend gaat over het huwelijk zoals de bijbel deze definieert en dat is de relatie tussen man en zijn vrouw. De overige relatievormen die we vandaag de dag in de maatschappij tegenkomen kunnen we op basis van de bijbel niet als “huwelijk” bestempelen. Toch is het goed om daar kennis van te nemen […]

Het huwelijk, een Goddelijk ontwerp

Op deze laatste zondag in februari gaan we het huwelijk onder de loep nemen. Het huwelijk zoals God het bedoeld heeft in de bijbel is prachtig en mooi en wanneer we dit gestalte geven op basis van Zijn instructies kunnen we deze schoonheid ontdekken. We hopen, dat deze preek jou helpt om te leven vanuit […]

Gods grote liefde voor jou (2)

Vandaag gaan we verder met dit onderwerp. Het is zo belangrijk om te weten dat God onvoorwaardelijk van je houdt. David was een man naar Gods hart, omdat hij altijd bereid was om datgene te doen wat God van hem vroeg. Wanneer jij werkelijk overtuigt bent van de Gods grote liefde voor jou, dan wil […]