Samenkomsten over Voorspoed

Overvloed (2)

God is een God van overvloed en jij bent geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Overvloed in jouw leven hoort vanzelfsprekend te zijn, maar niet volgens de definitie van de wereld. In de bijbelse definitie van overvloed hoort geld jouw dienaar te zijn en niet jouw meester. Luister deze preek en stel jezelf de vraag […]

Overvloed (1)

God is een God van overvloed. Denk er maar eens aan hoe Hij het paradijs schiep, daar twee mensen in plaatste omringd door een grote hoeveelheid bomen. Adam en Eva hadden géén gebrek in het paradijs. God wil niet alleen dat jij genoeg hebt, maar dat Hij jou kan gebruiken als Zijn distributiecentrum. Mag God […]

God en geld (2)

Deze preek gaat verder in op het onderwerp getiteld “God en geld”. Jezus zegt dat we niet God én mammon kunnen dienen, maar dat het of/of is. Als je deze preek luistert bestaat de kans dat je erachter komt , dat je toch deels mammon dient. Zie dat dan niet als veroordeling, maar gebruik de […]

God en geld (1)

Dien jij mammon? “Nee natuurlijk niet” hoor ik je denken. Toch zegt Jezus in Mattheüs 6 dat als jij je zorgen maakt, je eigenlijk mammon dient. God wil dat jij de juiste relatie met geld hebt en dat jij geld hebt en geld niet jou. Geld is een geweldige dienaar maar een harde en slechte […]