Geef Gods Koninkrijk prioriteit

In Mat.6:31-33 geeft Jezus ons de opdracht om eerst Gods Koninkrijk te zoeken en Zijn gerechtigheid.
Wat dit concreet betekent en wat het resultaat is, wordt in deze preek uit de doeken gedaan.
Daarnaast zul je ontdekken dat de gemeente deel uitmaakt van het Koninkrijk en dat het jou
ten goede komt als je daar ook de juiste prioriteit aan toekent.
Veel zegen bij het luisteren.