Ongeloof, de vijand van geloof (1)

Ongeloof is niet het ontbreken van geloof, maar een tegenwerkende, geloof ondermijnende kracht. Nadat we ons eerst met geloof hebben bezig gehouden nemen we nu de vijand van geloof onder de loep.
Niet alleen wij hebben daar last van, maar ook Jezus had hier last van. Hij kon in Nazareth immers niet veel wonderen doen vanwege hun ongeloof.
We hopen dat deze preek jou helpt, om ongeloof in jouw leven te ontmaskeren, zodat jij meer geloofsmanifestaties zult gaan zien.
Be blessed.