Pinksteren 2019

Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, waarin God ín de mens is komen wonen. Luister deze preek, om te horen waarvoor je de Heilige Geest nodig hebt. En Hij wil ook in jouw komen wonen, je hoeft het maar te vragen. Zoals in Jezus zegt: ‘hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden’ (Lukas 11 vers 13). Ik bidt je toe dat je door het luisteren van deze preek, dit ook zult vragen. En, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest, je deze genade gave van God zal aanwakkeren, zoals Paulus schrijft aan Timotheüs ‘Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren’ (2 Timotheüs 1 vers 6).