Spréék tegen je berg!!!!

In Markus hoofdstuk elf lezen we het verhaal van de verdorde vijgenboom. Jezus is met zijn discipelen onderweg en Hij had honger. Toen Hij in de verte een vijgenboom zag staan ging Hij daarheen om vijgen te plukken.
Toen er geen vijgen aan de boom bleken te zitten vervloekte Hij de boom en zijn discipelen hoorden het.
De volgende dag wanneer ze weer langs de boom lopen, blijkt deze verdord te zijn. Wanneer de discipelen aan Jezus vragen hoe dat kan, vertelt Hij dat dit komt door in geloof te spreken je omstandigheden.

Markus 11:23
Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt

Dit is een enorm belangrijke les voor ons. Vaak bidden wij en vragen God om dingen voor ons te doen die Hij ons opgedragen heeft om te doen. Wij spreken vaker tegen God over onze problemen, dan dat wij tegen onze problemen over God praten. Aan de andere kant vinden we het wel vanzelfsprekend dat we met negatieve dingen geconfronteerd worden. We zeggen bijvoorbeeld: “Het griepseizoen breekt weer aan, dus ik zal ook wel weer griep krijgen”, om vervolgens trots te kunnen zeggen: “Zie je wel, ik zei het toch??”, wanneer de griep zich aandient.

Hoe zou jouw leven eruit zien, wanneer je goede dingen over jezelf uitspreekt. Of beter nog, beloften uit de bijbel hardop over jezelf uitspreekt. Bijvoorbeeld in Efeze 1:3 staat dat we al gezegend zijn (= het vermogen hebben om succesvol te zijn). Zeg dan:”Ik ben gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus en ik verwacht dat mij vandaag goede dingen zullen overkomen“. Of als je ziek bent, spreek dan in lijn met 1 Petrus 2:24:
De bijbel zegt, dat ik genezen ben door de striemen van Jezus, daarom spreek ik tegen jou, mijn lichaam, wees gezond in Jezus Naam. Ziekte ik vervloek je en spreek dood over je uit en iedere cel in mijn lichaam zegen ik met de opstandingskracht van Jezus Christus“.

Op deze manier, kind van God, wordt jouw mond een machtig wapen, waarmee jij overwinningen gaat behalen en datgene in bezit gaat nemen, wat Jezus voor jou overwonnen heeft aan het kruis van Golgotha.

Be blessed.