Wandel op de hoge wegen

“Je weet nooit wat God gaat doen”, ken je die uitspraak?
Veel christenen geloven in een almachtig God die alles kan doen “wat Hem behaagt”.
Alhoewel ik de almacht van God absoluut niet in twijfel wil trekken, geloof ik niet in een God die alles kan doen.
De basis voor die gedachte vind je in de bijbel, waarin we bijvoorbeeld kunnen lezen dat God ons de vrije keuze laat.
Zo kan Hij jou bijvoorbeeld niet dwingen om in Hem te geloven, maar zul je daar vrijwillig voor moeten kiezen.
“Maar er staat toch ook in de bijbel dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen?”.
Klopt! Dat staat in Jesaja 55 de verzen 8 en 9
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Het lijkt alsof God hier wilt zeggen “Je kunt mij nooit begrijpen of doorgronden”, maar dat is niet wat Hij bedoelt.
God nodigt ons hier uit om overeenkomstig Romeinen 12:2 ons denken te vernieuwen, zodat ons denken in lijn komt met Zijn denken.
Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt en er is een hoge mate van werkeloosheid dan zou een “lage” gedachte kunnen zijn: “Ik ben al op leeftijd en er zijn veel mensen werkeloos, dus die nieuwe baan kan ik wel vergeten.” God echter nodigt je uit om Zijn “hoge” gedachte jou eigen te maken, zodat je gaat zeggen:”Ik ben wel op leeftijd en de werkeloosheid is hoog, maar de Here is mijn Herder en daarom ontbreekt het mij aan niets. Die baan zit eraan te komen.
Door te mediteren op het Woord van God zul je in staat zijn om hoge gedachten te koesteren, zodat ook jij op hoge wegen kunt wandelen.
Be blessed